Bethlehem Health & Tea Shop

Tauranga

229c State Highway 2
Bethlehem,
Tauranga
(07) 576 9442